środa, 25 maja 2016

Projekotwanie plotki plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczeg��lnych przypadków.

Projekotwanie sztachety plastikowe na plot i bramę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Balaski plastykowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji oraz planowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji plot PCV na plot i bramę ogrodzeniowa zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane plotki z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy proponowane plotki Winylowe na plot i bramkę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz